Grossister

Vi har under flera år levererat våra färska grönsaker till grossister i Västerås och Stockholm. Därför finns våra produkter i många fler butiker än dem vi själva servar.

Grossister som säljer våra produkter:
     Grönsakshallen Västerås
     - MOEK (Mellansvenska Odlare)
     - Hedenbys i Stockholm